Chemistry Software for Windows and Android  English American flag
CHEMIX School - Educational Chemistry Software for High School, College, University Students and Professionals


CHEMIX School - Portable Chemistry Software

Chemistry Productivity Software for Windows XP or higher
CHEMIX School 
CHEMIX School Software for x86 , x64 and ARM architecture

Concentration & Dilution Calculator for Universal Windows Platform (UWP) for Windows 10
  concentration dilution calculatorconcentration dilution calculator
  Concentration & Dilution Calculator for Windows Phone   Windows 10  (UWP)
concentration dilution calculator mobileconcentration
          dilution calculator mobileconcentration
          dilution calculator mobile  
Molecular Weight Calculator for Universal Windows Platform (UWP) for Windows 10
Molecular weight calculator
Molecular Weight Calculator for Windows Phone   Windows 10  (UWP)
Molecular weight calculatorMolecular weight calculator
Android
concentration dilution calculator 
   molecular calculator  
  solubility chart

Norsk flagg

Kjemiprogram

CHEMIX Skole -
Kjemiprogram for studenter  ,  lærere , undervisningsinstitusjoner , bedrifter og kjemikere