Kjemiprogram

CHEMIX Skole benyttet i Forskning og Utvikling - Publikasjoner

CHEMIX Skole - Kjemiprogram for studenter , lærere , undervisningsinstitusjoner , bedrifter og kjemikere

Introduksjon til kjemiprogrammet CHEMIX Skole

Det Periodiske System - Periodesystemet
Molekylmasse / Formelmasse kalkulator
Balansere kjemiske ligninger
Konsentrasjonskalkulator             Ny
Fortynningskalkulator                  Ny
Termokjemi
Løselighetsprodukt - Ksp
Svak syre og base
Elektrokjemi
Spektroskopi
Kurvetilpasning & Funksjonsplott
Binært plott - Fasediagram plotter
3D Molekylframviser
Gassligninger
Konverteringer
Kalkulator
Løselighetstabell - Uorganisk Kjemi
Kjemisk Ordliste
Oppsett
Kjemioppgaver
Installer Lisens

Registrere lisens online

Kjemiprogram - Nedlasting

    CHEMIX skole       
Nytt
CHEMIX Skole produkter for Android
( Google Play)

CHEMIX Skole Molekylkalkulator 

Awards

Anerkjennelse 1
Anerkjennelse 2 Anerkjennelse 3
Anerkjennelse 4Anerkjennelse 5


Lisenser

Enbrukerlisens

Undevisningsinstitusjoner - Site lisens

Bedrift - Site lisensLenke til Internasjonal CHEMIX Skole utgave og Android utgaver av programmet.
CHEMIX Skole programmet brukt i forskning og utvikling - Publikasjoner

CHEMIX Skole - Nedlastbar interaktiv kjemiprogramvare for studenter , lærere , og kjemikere.

Copyright (c) Arne Standnes