CHEMIX Skole - Enbrukerlisens


Nedlasting - Kjemiprogam

Den mest benyttede lisenstypen er enbrukerlisens. Denne lisenstypen benyttes av enkeltpersoner som ønsker å kjøpe en enkel lisens. Ettersom ettterspørselen av lisenser er størst fra USA er prisen oppgitt i $US.

Hvorfor registrere?

Evalueringsutgaven som du kanskje har lastet ned eller skal laste ned  fra CHEMIX hjemmesiden er  en "prøve-før-kjøpe-utgave"  og er  ment å være en forsmak på programmets fullversjon.

Hvordan registrerer jeg programmet "online"?

Du kan registrere programmet fra registreringsiden til CHEMIX Skole ( registrere CHEMIX Skole lisens) ved å trykke på  purchase knappen. Det finnet flere betalingsmuligheter ved lisenskjøp - der den vanligste er kredittkortkjøp. Du kan undersøke betalingsmulighetene ved å trykke på en av registreringsknappene som befinner seg på  registrere CHEMIX Skole lisens siden.

Hva skjer etter et lisenskjøp?

Etter registrering vil du i løpet av 2-48 timer få tilsendt en email som inneholder en nedlastningslenke til fullversjonen av programmet samt en lisens-ID. Du kan laste ned CHEMIX Skole ved å klikke på nedlastingslenken.

Hvordan kontakte utvikler ?

Kontakt utvikler via epost.

CHEMIX Email contact

Kjemiprogram - Hjem