Radon 222 - Halveringstid graf


Nedlasting - Kjemiprogram
 
Som man kan se på bildet er halveringstiden til radon 222  3.824 dager.

Eksempel på nedbrytning av Radon-222 isotopen

Spørsmål:
Hvor mange  gram av 10 gram Radon 222  (Rn-222) er igen etter  2 dager (halveringstid Rn-222 = 3.824 dager).
Svar
Y = Y1*exp(-0.1815*X) Y1=Start-masse av Rn-222 , X = dager
Y = 10*exp(-0.1815*2) = 6.956 gram  Rn-222

 
Radon 222 half life curve. Screen shot from CHEMIX School Curve fit & Function plot
Fra kjemiprogrammet CHEMIX Skole -> periodesystemet -> egenskaper -> radon -> halveringstid

radon 222 halveringstidKjemiprogram - Hjem