Radon 222 - Historikk


Nedlasting - Kjemiprogram
 
Radon - (fra radium) Oppdaget i 1900 av Dorn. Stoffet ble i 1908 isolert av Ramsey og Gray som viste at den inerte gassen var den tyngste av alle de kjente gassene. Grunnstoffet har 26 isotoper. Det er estimert at jordskorpen inneholder 1 gram radon pr. 2.5 kvadratkilometer (15 centimeter dybde). God utlufting anbefales som et forbyggende tiltak.


Fra kjemiprogrammet CHEMIX Skole -> periodesystemet -> egenskaper -> radon -> historikk

radon 222 historikkKjemiprogram - Hjem