Brukerveiledning - svak syre og base


Kjemiprogram - Nedlasting

Regler for beregninger av svake syrer/baser

Dialogboksen for svake syrer/baser inneholder både tekst og tallfelt. Mens en del av disse feltene kan benyttes til innleggelse av tall/tekst, viser andre felter kun resultatene av en beregning. I de "aktive" tallfeltene kan to eller flere verdier legges inn, avhengig av beregningens art. Når programmet oppdager ulovlige verdier eller ikke gjennkjenner tallkobinasjoner, gis en feilmelding. For at syre/base-beregningene skal kunne gjennomføres korrekt, kan det være nyttig å merke seg at:
For at en beregning skal kunne foretas, må dissosiasjonuttrykket være i balanse.

Tekst og nummerfelt

Dissosiasjonsuttrykket(øverst) forutsettes å være korrekt utfyllt for at beregninger skal kunne foretas.
Utrykket for Ka eller Kb blir generert når trykknappen Beregn benyttes. Uttrykket konstrueres på grunnlag av innholdet i dissosiasjonsuttrykkets felter.
Fellesionberegninger (ramme). De to feltene inne i denne benyttes til å legge inn konsentrasjonen til det tilstedeværende fellesionet.
Inaktive felt er de feltene som kun gir resultatene av en beregning. Disse feltene kan ikke editeres.
Beregnede verdier (rammen) inneholder "inaktive" felter som viser resultatet av en beregning.

Beregning

Trykknappen Beregn kan benyttes når minimum to eller flere kjente tallverdier er lagt inn. En vellykket beregning medfører at alle tomme "inaktive" felter fylles med tall.
Tab. Lovlige kombinasjoner
pH K H3O+/OH- A-/A+ AH F.I.1 F.I.2

X

X


X
XX XX X


X
X
X X

X X

X


X X
X


X

X
X

X

X X

X X X


X X
X


X


X
X X


X X
X

X X

X

Trykknapper

Beregn-trykknappen benyttes til å gjennomføre en beregning med utgangspunkt i de verdier som er lagt inn i de "aktive" feltene.
Fjerne feltinnhold-trykknappen fjerner innholdet i de aktive tallfeltene.
Syre/base bibliotek-trykknappen benyttes når nye data skal tilføres, slettes eller forandres.

Tekstfelt

Dialogboksen inneholder to typer tekstfelt. I de "aktive" feltene kan en legge inn nye data eller endre gamle data. De "inaktive" feltene viser kun resultatene av beregningene.
NB: Det er kun i feltene for dissosiasjonsuttrykket det er lovlig å legge inn annet enn tallverdier.

Kombinasjonsfelt

Kombinasjonsfeltet inneholder alle de forbindelser som til en hver tid befinner seg i biblioteket. Hvis man aktiverer en av forbindelsene i dette feltet, blir forbindelsens navn, temperatur, dissosiasjonsuttrykk og konstanter hentet fram.

Beregnede verdier (ramme)

Rammen Beregnede verdier (nederst) inneholder resultatet av en beregning. Resultatet kan avleses i ettekant av at trykknappen Beregn er benyttet.

Svak syre og base
Bufferløsninger
Vannets egenprotolyse
Eksempler - Svak syre og base
Data - Svak syre og base

  Kjemiprogram - Hjem