Data - Svak syre og base


Kjemiprogram - Nedlasting

Før en begynner å legge inn syre eller base-data kan man merke seg at:
1)Den balanserte dissosiasjonsligningen må inneholde enten OH- eller H3O+.
2)Ion og ioneforbindelser bør som en generell regel ved ladninger med en 'aboluttverdi' >1 dvs. 2,3,4..., alltid avsluttes med et tall. En skriver altså HPO4-2 i stedet for HPO4--. Ion/ioneforbindelser med kun en ladning f.eks. Na+ og Cl- skal ikke avsluttes med et tall.
3)Ingen av de forbindelser eller ion som utgjør dissosiasjonsuttrykket kan inneholde koeffisienter.

Konvertere K<->pK

Konvertere-trykknappen kan benyttes til å konvertere pK-verdier til K-verdier og omvendt. Kun en av disse verdiene trenger å være representert ved lagring.

Erstatte/legge til/fjerne syre/base-data

Erstatte(forandre): Dobbelklikk på et element i listeboksen slik at alle syre eller base-data vises
i nummer/tekstfeltene. I etterkant av en forandring velges trykknappen 'Overskrive'.
Legge til ny formel: Marker et element ved å enkeltklikke på det listeelementet hvor du ønsker at det nye elementet skal plasseres i nærhet av. Legg inn data i tekstfeltene og velg om det nye listeelementet skal plasseres Før eller Etter det markerte elementet.
Fjerne:Marker et element ved å enkeltklikke på det listeelementet du ønsker å fjerne. Elementet tas nå bort med trykknappen 'Fjerne listeelement'.

Svak syre og base
Bufferløsninger
Vannets egenprotolyse
Eksempler - Svak syre og base
Brukerveiledning - Svak syre og base


  Kjemiprogram - Hjem