Det periodiske system - PeriodesystemetPeriodesystemet

Nedlasting - Kjemiprogram
 
Bruken av det periodiske system ( periodesystemet ) er av intuitiv karakter. Det periodiske system inneholder 103 grunnstoffer samt deres stabile isotoper. En samlet oversikt over egenskapene til grunnstoffene oppnås ved at en av valgknappene som befinner seg øverst i dialogboksen aktiviseres.
Ved å klikke på de forskjellige trykknappene som befinner seg her, kan du aktivisere dialogboksen Egenskaper som inneholder informasjon grunnstoffene sine fysiske egenskaper samt den historikk som er knyttet til hvert enkelt grunnstoff.

Trykknapper i det periodiske system

Hvert av de 103 grunnstoffene i periodesystemet er utstyrt med en egen trykknapp. Aktiviseres en av disse framkommer en dialogboks som inneholder det aktuelle grunnstoffets egenskaper.
Grafikk gir en grafisk representasjon av grunnstoffenes egenskaper.

Valgknapper i det periodiske system

Ved å velge en av valgknappene kan man få en samlet informasjon om ett av grunnstoffenes egenskaper.
NB: Ved valg av oksidasjonstilstander, vises den vanligste oksidasjonstilstanden først.

Tekstfelt i det periodiske system

Her vil man avhengig av valgknapp, få informasjon om en egenskap. Hvis ikke all informasjon er synlig i disse, kan man føre muspekeren opp på høyre side i det ønskede feltet og trykke på venstre musknapp. På denne måten vil innholdet i tekstfeltet forflyttes sideveis slik at hele tekstfeltinnholdet kan leses.

Dialogboksen - Egenskaper

Valgknapper

Grunnstoffene - stabile isotoper: Et valg av denne knappen medfører at man får informasjon om:
1) Alle grunnstoffets stabile isotoper
2) Den prosentvise forekomsten av isotopene
3) Atommasse
4) Spinn
5) Magnetisk moment
6) Kvadropol moment
7) Resonans frekvens
8) Relativ reseptivitet
9) Magnetorgyrisk forhold

Grunnstoffene - ustabile isotoper: Et valg av denne knappen medfører at man får informasjon om:
1) Grunnstoffets ustabile isotoper
2) Atommasse
3) Halveringstid
4) Spinn
5) Magnetisk moment
6) Nedbrytning
7) Nedbrytningsenergi
8) Partikkelenergi
9) Partikkelintensitet
Historikk: Inneholder informasjon om grunnstoffets oppdager(e) samt geografiske forekomster, mineraler, bruksområde(r) og framtidig brukspotensiale.

Tekstfelt

Inneholder grunnstoffets egenskaper samt relevante isotopdata.

Radon 222 halveringstid
Radon 222 historikk
Radon 222 halveringstid graf
Radon 222 isotopen
Radon isotoper - TabellKjemiprogram - Hjem