Eksempler - Svak syre og base


Kjemiprogram - Nedlasting

Når trykknappene som gir eksemplene benyttes, legges dissosiasjonsuttrykket samt de relevante verdiene automatisk inn i de korrekte felt. Oppgaven beregnes når trykknappen Beregn aktiviseres.

Trykknappeksempler

Eksempel 1: Hva er pH og H3O+-kons. i en 0.1M eddiksyreløsning (Ka=1.75E-5).
Framgangsmåte:
1) Skriv inn dissosiasjonsligningen for eddiksyre
2) Skriv inn verdien 1.75E-5 i konstant-feltet
3) Skriv inn vedien 0.1 i feltet som representerer eddiksyrekonsentrasjonen
4) Beregn og les av resultatet.

Eksempel 2: Bestem mengden udissosiert eddiksyre i en løsning der H3O+-kons. tilsvarer 0.002M (Ka=1.75E-5)
. Framgangsmåte:
1) Skriv inn dissosiasjonsligningen for eddiksyre
2) Skriv inn verdien 1.75E-5 i konstant-feltet
3) skriv inn verdien 0.002 i uttrykkets H3O+/OH--felt
4) Beregn og les av resultatet.

Eksempel 3:Bestem konsentrasjonene av både dissosiert eddiksyre og udissosiert eddiksyre i en eddiksyreløsning der pH=4 (Ka=1.75E-5)
Framgangsmåte:
1) Skriv inn dissosiasjonsligningen for eddiksyre
2) Skriv inn verdien 1.75E-5 i konstant-feltet
3) skriv inn verdien 4 i pH-feltet.
4) Beregn og les av resultatet.

Eksempel 4:Bestem pH-verdien i en 0.1M eddiksyreløsning som også inneholder 0.1M CH3COONa (Ka=1.75E-5)
Framgangsmåte:
1) Skriv inn dissosiasjonsligningen for eddiksyre
2) Skriv inn verdien 1.75E-5 i konstant-feltet
3) Skriv inn verdien 0.1 i feltet som representerer eddiksyrekonsentrasjonen
4) skriv inn verdien 0.1 i fellesion-feltet for CH3COO-
5) Beregn og les av resultatet.

Eksempel 5:a)Bestem den molmengden NaAc som må tilsettes en 1-liters 0.001M eddiksyreløsning for at pH skal bli 7.0 (Ka=1.75E-5).
Framgangsmåte:
1) Skriv inn dissosiasjonsligningen for eddiksyre
2) Skriv inn verdien 1.75E-5 i konstant-feltet
3) Skriv inn verdien 0.001 i feltet som representerer eddiksyre-konsentrasjonen
4) Skriv inn 7.0 i pH-feltet
5) Beregn og les av resultatet (etter plusstegnet) i Ac--feltet.

Eksempel 6:Bestem hvor mange mol NaCN vi må løse i en liter 0.2M HCN for å få en løsning med en H3O+-konsentrasjon på 1E-6M. (Ka=5.85E-10)
Framgangsmåte:
1) Skriv inn dissosiasjonsligningen for blåsyre
2) Skriv inn verdien 5.85E-10 i konstant-feltet
3) Skriv inn verdien 1E-6 i feltet som representerer H3O+-konsentrasjonen
4) Skriv inn verdien 0.2 i HCN-feltet.
5) Beregn og les av resultatet (etter plusstegnet) i CN--feltet..

Løsninger på eksemplene 1-6:
Eks.1: pH=2.88, H3O+-kons.=0.001314M
Eks.2: 0.2286M
Eks.3: Dissosiert eddikksyre=0.0001M, u-diss. eddiksyre=0.000571M
Eks.4: pH=4.757
Eks.5: 0.1745 mol
Eks.6: 0.000116 molSvak syre og base
Bufferløsninger
Vannets egenprotolyse
Data - Svak syre og base
Brukerveiledning - Svak syre og base


Kjemiprogram - Hjem