Elektrokjemi


Kjemiprogram - Nedlasting

Introduksjon

Elektrokjemi omhandler utvekslingen av kjemisk og elektrisk energi. Oksidasjon/Reduksjon (redoks) involverer utvekslingen av elektroner mellom molekyler, atomer og ioner. Normalt foregår dette ved at to kjemikalier kommer i kontakt med hverandre (kolliderer). Ved å separere kjemikaliene fra hverandre, kan den elektrokjemiske effekten måles.

Redoks - Reduksjon og Oksidasjon
Oksidasjonstall
Eksempler - Redoks

Kjemiprogram - Hjem