Fortynningskalkulator
Kjemiprogram - Nedlasting

Fortynningskalkulatoren i CHEMIX Skole tillater effektive fortynningsberegninger med et fåtall steg. Det er mulig å bruke molaritet(M), molalitet(m), w/w%, w/v% eller molbrøk(x) som konsentrat-konsentrasjoner. Resultatet av fortynningsberegningen kan sees i tekstfeltet under Framgangsmåte - fortynning.

FortynningskalkulatorNyttige formler:              Fortynningsformel      C1 V1  = C2 V2                  ,                 molaritet          Mn/V                ,                    molalitet            m = n / m
 


Fortynning  eksempel  1

Hvis man vet at tettheten til en 17.4M eddiksyreløsning ( CH3COOH )  er 1.05148 g/mL

a) Hvor mange mL 17.4M eddiksyreløsning trenger man for å lage 3500mL av en 2M løsning.
b) Hvor mange gram 17.4M eddiksyreløsning trenger man for å lage 3500mL av en 2M løsning.


                    Molariteten beregnes med formelen     M =  n/V         og fortynning kan beregnes ved hjelp av formelen            C1 V1  = C2 V2    

Løsning a)


17.4M *   C2  =  3.5L  *  2M    

V2 =  (3.5L * 2M)/17.4M = 0.4023 L = 402.3mL

  Løsning b)

Siden vi allerede har beregnet løsningens volum  i a), kan konsentratets masse beregnes:
 
Massen av 17.4M eddiksyreløsning:   402.3mL * 1.05148 g/mL= 423.01g


CHEMIX Skole løsning: a) og b)

1) Velg eddiksyre (Stoff-rammen)
2) Legg inn 17.4 og velg Molar (Fortynning- konsentrat rammen)
3) Legg inn  3500 (mL) i feltet for Vløsn. ( Mengde rammen)
4) Legg inn 2 i  Molaritet (M) feltet (Konsentrasjons-rammen)

Framgangsmåte - fortynning

      ******** Volumfortynning ********
Overfør omtrent 2000 mL vann til en målekolbe og tilsett 402.299 mL eddikdyre konsentrat. Tilsett vann til 3500 mL
       ******** Massefortynning ********
Overfør omtrent 2000 g vann til en kolbe og tilsett 423.009 g eddikdyre konsentrat. Tilsett vann til 3553.06 g
  
Fortynning eksempel 2


Lag 200mL av en 2molal(m) natriumklorid  løsning ved å fortynne en 5molar (M) løsning (konsentrat).

              FormelvektNaCl=58.4425g/mol  , tettheten av en 2m løsning  = 1.07417 g/mLLøsning:

Problemet kan løses ved å først å konvertere fra molal til molar og deretter løse problemet ved hjelp av fortynningsformelen:    C1 V1 = C2 V2  

Beregner molariteten av en 2molal løsning der man for enkelhets skyld benytter 1Kg løsningsmiddel:

m= n/mstoff     m = 2mol/1Kg     mløsning = 1Kgløsningsmiddel+2n  = 1000g+ 2*58.4425g  = 1116.885g

Løsningens volum:  Vløsn. =  1116.885g/1.07417 g/mL = 1039.765mL

M = n/Vløsn.      C2 = 2/1.039765Kg  = 1.92351M

V1 = C2V2/C1 = 200mL*1.92354M/5M = 76.94mL

Løsning:

For å lage 200mL 2 molal (m) løsning trengs det 76.94 mL av en 5M  løsning - denne fortynnes til 200mL.
 

CHEMIX Skole løsning:


1) Velg natriumklorid (Stoff-ramme)
2) Legg inn 5  (Molar)  i feltet som befinner seg i Fortynning- konsentrat rammen
3) Legg inn  200 (mL)  Vløsn.Mengde rammen
4) Legg inn 2 i  feltet for molalitet (m)  (Konsentrasjons-rammen)


  Framgangsmåte - fortynning

     ******** Volumfortynning ********
Overfør omtrent 90 mL vann til en målekolbe og tilsett 76.9404 mL natriumklorid konsentrat. Tilsett vann til 200 mL
       ******** Massefortynning ********
Overfør omtrent 90 g vann til en kolbe og tilsett 91.2324 g natriumklorid konsentrat. Tilsett vann til 214.834 g

Konsentrasjonskalkulator

Beregning av molaritet

Beregning av molalitet


Kjemiprogram - Hjem