Introduksjon til kjemiprogrammet CHEMIX Skole


Nedlasting - Kjemiprogram

Hvordan har programvaren utviklet seg siden PC'en ble introdusert på begynnelsen 80 tallet? Har datamaskinens potensiale som et redskap for læring blitt fullt ut forstått? CHEMIX ble utviklet som et seriøst innspill til denne utviklingen.

CHEMIX, som er et interaktivt redskap for læring, dekker et stort antall emner innen faget kjemi. Programmet som er utviklet av en kjemiker/lærer for andre lærere, studenter og kjemikere, ble i utgangspunktet utviklet på grunnlag av det automatiseringspotensiale som ligger i kjemiens elementære regnetekniske disipliner.

CHEMIX kan være en god introduksjon og et incitament til kjemifaget idet programmet også dekker kjemiens grunnleggende områder. I skolen supplerer programmet den ordinære undervisningen samt bidrar med å oppfylle kravet i lærplanen m.h.p. at informasjonsteknologi skal brukes som et hjelpemiddel i undervisningen. Programmets interaktive egenskaper gjør at det umiddelbart kan foreslå løsninger på problemstillinger. Som et læreredskap til øker det "prøve og feile"-frekvensen - den vanligste måten å lære på.

Et populært sted å benytte CHEMIX er i laboratoriet hvor det fungerer som et standardredskap for kjemiske beregninger. Dette er et sted hvor manuelle og ofte gjentatte og tidkrevende beregninger med fordel kan bli erstattet med et redskap som gir både effektive og nøyaktige beregninger.

I klasserommet kan CHEMIX benyttes av studenter som ønsker å få verifisert sine resultater etter først å ha løst oppgaver på den tradisjonelle måten - med papir og penn.
CHEMIX's evne til å levere facitsvar, gjør at studenten har mulighet til eksperimentell og samtidig sensurerende interaktiv læring. Programmet kan også benyttes til å korrigere feilaktige beregninger og svar, et ofte forekommende fenomen i litteraturen.

Oppgavene som medfølger dette programmet er i hovedsak tilpasset universitetsnivå men kan også utmerket godt benyttes til utdanning på lavere nivåer.

CHEMIX Lab-utgaven inneholder en kjemikaliedatabase til bruk i laboratoriet. Basen har et lettfattelig brukergrensesnitt og er et nyttig redskap til bruk i arbeidet med organiseringen av laboratoriekjemikaliene.

CHEMIX Skole ide og programmering ( Forfatter )

Spørsmål som vedrører dette programmet rettes til Arne Standnes:

Email


Kjemiprogram - Hjem