Kjemisk Ordliste

Kjemiprogram - Nedlasting

Ordlisten inneholder ord som kan relateres til kjemifaget. Ordenes tolkninger framkommer ved hjelp av dobble mus-klikk.
Listen kan suppleres/vedlikeholdes ved å benytte trykknappene som befinner seg i underkant av tekstfeltene.

Kjemiprogram - Hjem