Konsentrasjonskalkulator


Kjemiprogram - NedlastingVed hjelp a konsentrasjonskakulatoren i CHEMIX Skole kan man konvertere mellom forskjellige typer av konsentrasjonsangivelser f.eks. fra molaritet (M) til molalitet (m). Det er også mulig å gjøre fortynningsberegninger der man bruker kjente konsentratkonsentrasjoner som utgangspunkt for beregningen. Kalkulatorens tetthetsdatabase tillater at man kan beregne både løsningens masse(g) og volum(mL).


Konsentrasjonskalkulator


Konsentrasjonskalkulatoren beregner 5 forskjellige konsentrasjonstyper, forutsatt at man velger et stoff(kjemikalie) samt at man legger inn lovlige verdier i ett av feltene for masse eller mol samt i ett av feltene for Volum eller m(løsn.)Tabell:Mengde -  Vekt  til mol og volum (løsning) til masse (løsning) konverteringr


Masse (g)
<------>
 n (mol)
Volumløsn. (mL)
<------>
 masse løsning (mløsn.)


Kalkulatoren beregner 5 konsentrasjonstyper dvs. molaritet, molalitet, molbrøk, w/w% og w/v% forutsatt at et stoff har blitt valgt og at en lovlig verdi har blitt lagt inn i ett av feltene for konsentrasjon


Tab. Konsentrasjon: Vanlige konsentrasjonstyper

Navn Symbol
Enhet
Molaritet
M
mol/Liter
molalitet m
mol/Kg
Vekt% w/w%
g/(100g løsn.)
Vekt til Volum% w/v%
g/(100mL løsn.)
Molbrøk
x(A)
(mol(A)/(mol(A)+mol(B)....)
Fortynningskalkulator

Beregning av molaritet

Beregning av molalitet


Kjemiprogram - Hjem