Konverteringer


Kjemiprogram - Nedlasting

Introduksjon

Konverteringsverktøyet i CHEMIX er lettfattelig i bruk og tillater konverteringer mellom de vanligste enhetene. Seks kategorier av enheter er representert.

Kategorier

Førgende enhetskategorier finnes:
1) Temperatur
2) Trykk-Kraft/Areal
3) Energi-Varme-Arbeid
4) Effekt
5) Kraft-Vekt
6) Lengde
7) Masse
MERK: Det første tekstfeltet i hver kategori er SI-feltet.

Konvertere enheter

Legg inn verdien av den enheten du ønsker skal konverteres i riktig tekstfelt og trykk Enter -tasten på tastaturet. De konverterte enhetsverdiene vil da fylle (de tidligere tomme) feltene i den valgte kategorien.

Kjemiprogram - Hjem