Løselighetstabell - Uorganisk Kjemi


Kjemiprogam - Nedlasting

CHEMIX løselighetstabell inneholder farge og løselighets-informasjon om bunnfall som ofte dannes under arbeidet med uorganisk kvalitativ analyse. Tabellen kan være nyttig til identifikasjon av ukjente bunnfall.

Informasjon om et bunnfall framkommer i tekstfeltet under tabellen når man venstre-klikker musens pil inne i ett av tabellens fargede eller ufargede rektangler.

Inkludert i løselighetstabellen er også referansefarger for flammeprøve (Li , Na, K, Rb, Ca og Ba).


Kjemiprogram - Hjem