Redoks - Reduksjon og oksidasjon


Kjemiprogram - Nedlasting

Redoks

Redoks-reaksjoner er en betegnelse som blir benyttet for reaksjoner der elektroner utveksles. I følgende eksempel ser man at redoks-reaksjoner involverer både reduksjon og oksidasjon.
Eksempel:
2Br- --> Br2 + 2e- : Oksidasjon
Cl2 + 2e- --> 2Cl- : Reduksjon
------------------------------------
2Br- + Cl2 = Br2 + 2Cl- : Redoks-reaksjon

Reduksjon: tilføring av elektroner
Oksidasjon: fjerning av elektroner

Et stoff som forårsaker at et annet stoff blir oksidert, kalles et oksidasjonsmiddel.
Et stoff som forårsaker at et annet stoff blir redusert, kalles et reduksjonsmiddel.Elektrokjemi
Oksidasjonstall
Eksempler - Redoks

Kjemiprogram - Hjem