Termokjemi  Kjemiprogram - Nedlasting

Termokjemi har en funksjonalitet som i stor grad samsvarer med funksjonaliteten til balansere kjemiske ligninger . Forskjellen mellom balansere kjemiske ligninger og termokjemi ligger i at kjemikaliene som inngår i de teromkjemiske ligningene, forutsettes inneholde en spesifikasjon av hvilke form/fasetilstand kjemikaliet befinner seg på.

CHEMIX benytter i alt 4 slike spesifikasjoner:
1) (g) , f.eks. H2(g)
2) (s) , f.eks. AgNO3(s)
3) (aq) , f.eks. Ag+(aq)
4) (l) , f.eks. H2SO4(l)

De termokjemiske beregningene gir hurtigt svar på om reaksjoner er endoterme eller eksoterme avhengig av den beregnede Delta H.
I alt 4 termokjemiske egenskaper kan leses av ved en beregning. Manglende termodata eller forbindelser angis med et spørsmålstegn. En slik mangel på datainformasjon kan ordnes ved å supplere det allerede eksisterende biblioteket i dialogboksen Termokjemiske data med nye data.

  Kjemiprogram - Hjem