Vannets egenprotolyse


Kjemiprogram - Nedlasting


Vannets egenprotolyse

Rent vann består ikke bare av H2O-molekyler men også av små mengder H+ og OH--ioner. Vann er en amfolytt, dvs. at vannet både har evne til å opptre både som syre og base. Når noen vannmolekyler spaltes om til OH--ioner, må andre vannmolekyler ta opp det frie H+-ionet. Vannmolekylene som tar opp disse frie H+-ionene oppfører seg derved som baser. Dette fenomenet beskrives som vannets egenprotolyse.

Svak syre og base
Bufferløsninger
Eksempler - Svak syre og base
Data - Svak syre og base
Brukerveiledning - Svak syre og base


Kjemiprogram - Hjem